Cyber Security Award 2018

//Cyber Security Award 2018

Henny Welling, manager Zorg- en Informatietechnologie, en Erwin Bomers, directeur Zorgbeleid van het Slingeland Ziekenhuis.

QSight IT reikt Cyber Security Award 2018 uit

Op 7 maart jl. heeft QSight IT de Cyber Security Award 2018 uitgereikt aan het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. De uitreiking vond plaats tijdens de HIMSS 2018 in Las Vegas, ’s werelds grootste conferentie op het vlak van gezondheidszorg en IT.

Cyber Security Award 2018 – Jury rapport

In de visie van QSight IT draait effectieve security om een goed samenspel tussen mens, technologie en proces. Juist deze aspecten heeft QSight IT beoordeeld bij haar klanten in de zorg. Het Slingeland Ziekenhuis is overtuigend winnaar geworden van de QSight IT Cyber Security Award 2018.

Technologie
Het Slingeland Ziekenhuis heeft een geavanceerde security-infrastructuur geïmplementeerd die toegespitst is op de specifieke uitdagingen en risico’s voor deze instelling. Op basis van heldere architectuurkeuzes staat er een omgeving die alle ruimte biedt voor toekomstige ontwikkelingen en nieuwe dienstverlening.

Processen
De praktijk toont aan dat iedere instelling, ondanks technische maatregelen, te maken heeft met security incidenten. Iedere instelling moet dus voorbereid zijn. Op basis van een risico- en impact analyse heeft het Slingeland Ziekenhuis potentiele kritische events en incidenten vastgesteld. In heldere processen is vastgelegd wat het Slingeland Ziekenhuis gaat doen indien een dergelijk incident zich voordoet. De mate waarin dat goed functioneert, komt onder meer tot uitdrukking in de BitSight Security Rating. Van deze onafhankelijke partij die autonoom en van buitenaf de security van de organisatie heeft beoordeeld krijg het Slingeland Ziekenhuis een zeer goede waardering.

Mens
Het Slingeland Ziekenhuis heeft Information Security belegd op tactisch en strategisch niveau. Het Security team bestaat uit een technisch expert, de Security Officer en de manager Zorg- en Informatietechnologie. Samen zijn zij verantwoordelijk voor zaken op het gebied van security, compliance en risk management met een directe lijn naar de Raad van Bestuur. Commitment en bewustzijn zijn op deze wijze uitstekend geborgd.

Business impact
Het bovengenoemde samenspel van mens, technologie en organisatie zorgt ervoor dat het Slingeland Ziekenhuis zich 100% kan concentreren op het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg aan haar patiënten, waarbij de (cyber)veiligheid gewaarborgd is.

2018-03-09T13:36:04+00:00 Categorieën: Nieuws|