Loading...
Privacy Verklaring2019-05-23T07:49:48+00:00

Privacyverklaring QSight IT

Als het op data aankomt, zetten wij in op veiligheid. Wij bieden Digital Quality waardoor onze klanten en wijzelf aantoonbaar de digitale bedrijfsvoering onder controle hebben en weerbaar zijn tegen verstoringen en dataverlies.

Wij beschermen onze gegevens en die van onze klanten zodat zij zich kunnen concentreren op het bereiken van hun bedrijfsdoelen. Deze verklaring is bedoeld om onze klanten en relaties te informeren over welke gegevens wij over hen verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken in overeenstemming met onze missie om organisaties veiliger te maken. QSight IT respecteert privacy van alle betrokkenen in en buiten de organisatie.

1.        Scope

QSight IT richt zich alleen op de zakelijke markt en levert geen diensten aan consumenten. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen op onze website en voor onze dienstverlening.

2.        Informatie die wij verzamelen op onze website

Als u onze website raadpleegt, kunnen wij informatie over u verzamelen of u om informatie vragen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Deze informatie kan bestaan uit:

 • informatie die u ons verstrekt om technische assistentie te ontvangen of andere informatie waarom u vraagt
 • uw browsegedrag
 • informatie over uw computer of systeem, inclusief browsertype en -instellingen, IP-adres en verkeersgegevens met betrekking tot uw internetverbinding

Tracking technologie

Onze partners en wij kunnen cookies, webbakens, pixeltags, scripts of andere vergelijkbare technologieën op onze website of e-mails gebruiken om:

 • op maat gemaakte informatie aan de bezoekers van onze website te presenteren op basis van hun browsevoorkeuren, zoals taal en geografische regio
 • statistieken over het gebruik van de website te verzamelen
 • bedrijfs- en marketingactiviteiten uit te voeren

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

 • functionele cookies
  Deze cookies zijn nodig om bezoekers van onze website te voorzien van diensten en functies die beschikbaar zijn via onze website. Zonder deze cookies kunnen services die een bezoeker mogelijk nodig heeft, niet worden verstrekt.
 • analytische cookies
  Deze cookies verzamelen informatie die in geaggregeerde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe de website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn, of om ons te helpen de website op onze doelgroep aan te passen.
 • advertentiecookies en trackingscripts
  Deze cookies worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter voor u te maken. Ze voeren functies uit zoals voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend wordt weergegeven, zorgen ervoor dat advertenties correct worden weergegeven en, in sommige gevallen, advertenties op basis van interesses die de bezoeker van onze website lijkt te hebben.

Het gebruik van cookies kan worden geweigerd door de eigen browsersinstellingen aan te passen. Als een bezoeker van onze website dit heeft gedaan, is het mogelijk dat sommige van onze functies, services of ondersteuning niet wordt aangeboden.

Functies en widgets voor sociale media

Onze websites bevatten functies voor sociale media, zoals de “Vind ik leuk” -knop van Facebook en widgets, zoals de knop “Deel deze” of interactieve miniprogramma’s die op onze website worden uitgevoerd. Deze functies zijn meestal herkenbaar aan het merk of logo van een derde partij en kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze website bezoekt en een cookie instellen om de functie correct te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een externe partij of worden rechtstreeks op onze site gehost. Uw interacties met deze functies worden gemanaged door het privacybeleid van het bedrijf dat het verstrekt.

Verzamelen automatisch vastgestelde informatie

Wij verzamelen automatisch vastgestelde informatie, en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie kan bestaan ​​uit IP-adressen, browsertype, internetprovider (ISP), doorverwijs- / exitpagina’s, besturingssysteem, datum / tijdstempel en / of clickstream-gegevens.

Wij kunnen deze loginformatie combineren met andere informatie die wij over bezoekers van onze website verzamelen. Wij doen dit om de services die wij bieden te verbeteren, om marketingdoeleinden, analyses of de functionaliteit van onze website te verbeteren.

Wij gebruiken lokale opslag om inhoudsinformatie en voorkeuren op te slaan. Derden, met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze website te bieden of om advertenties weer te geven op basis van de activiteit van onze bezoekers op het web om informatie te verzamelen en op te slaan of te verwijderen. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden voor het verwijderen.

3.        Informatie die wij verzamelen voor het uitvoeren van onze dienstverlening

Als u gebruik maakt van onze managed security diensten verwerken wij persoonsgegevens over de gebruikers van uw IT infrastructuur. De volgende persoonsgegevens kunnen voor onze dienstverlening worden verwerkt:

 • IP-adressen
 • gebruikersnamen
 • e-mailadressen
 • cliënt certificaten
 • adresgegevens
 • telefoonnummers

Daarnaast verzamelen wij administratieve gegevens voor boekhoudkundige toepassingen.

4.        Hoe wij persoonsgegevens verwerken

De diensten die wij aan onze klanten leveren zijn gericht op IT security management en alle daarmee gerelateerde componenten. Wij monitoren het verkeer en signaleren onregelmatigheden, analyseren de verzamelde data en rapporteren daarover aan onze klanten. Het doel hiervan is de beveiliging (bescherming tegen onbevoegde toegang en misbruik) van de infrastructuur te waarborgen. Wij hebben geen directe toegang tot de data en informatie in bedrijfsprocessen van onze klanten.

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van contractuele afspraken. De gegevens die wij van onze klanten verwerken worden tijdens de contractduur door ons opgeslagen. Wanneer klanten dit wensen, kunnen gegevens na het einde van het contract worden overgedragen aan de klant of, op verzoek van de klant, door ons voor een afgesproken periode worden opgeslagen.

IntelliDiensten

Voor het uitvoeren van onze managed security dienstverlening gebruiken wij gegevens om:

 • zorg te dragen voor de levering van onze diensten en producten
 • contracten op te sturen als klanten een dienst van ons hebben afgenomen
 • contracten te beheren
 • een account voor onze klanten aan te maken op onze beveiligde service portal. (De portal wordt gebruikt voor het veilig uitwisselen van vertrouwelijke informatie tussen klanten en QSight IT)
 • dreigingen, kwetsbaarheden en beveiligingsincidenten proactief af te weren en op te lossen
 • onze klanten op de hoogte te houden over de ontwikkeling van, en technische alerts over, de producten en diensten die zij bij ons hebben aangeschaft
 • technische en klantondersteuning te bieden
 • te controleren of medewerkers van klanten geautoriseerd zijn om namens hun bedrijf ondersteuning van ons te krijgen of wijzigingen te laten doorvoeren

Marketingactiviteiten

Voor het uitvoeren van onze marketingactiviteiten gebruiken wij gegevens om:

 • informatie toe te sturen over onze activiteiten (congressen, workshops, nieuwsbrieven)
 • onderzoek te doen naar verbeteringen in onze dienstverlening en producten
 • klanten om hun mening te vragen over de kwaliteit van de diensten en service die wij leveren
 • gewenste informatie snel via onze website aan te bieden

Boekhoudkundige en administratieve activiteiten

Voor boekhoudkundige en administratieve doeleinden gebruiken wij gegevens om:

 • klanten te registreren in ons klantensysteem
 • een offerte toe te sturen indien klanten hierom hebben gevraagd of als een contract bijna is verlopen
 • geplaatste orders te verwerken
 • klanten op de hoogte te houden van de status van hun orders
 • geleverde diensten en producten te factureren

Verder gebruiken wij gegevens om aan toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen.

Informatie van derden

Derden kunnen ons, via online en offline bronnen, informatie over onze klanten verstrekken. Wij kunnen dergelijke informatie combineren met de informatie die wij al over onze klanten hebben om hen een betere dienstverlening te bieden, hun interesse in onze producten te bepalen of de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren.

5.        Vrijgeven van persoonsgegevens

Wij dragen gegevens van klanten of relaties niet over. Dat betekent dat wij geen gegevens verkopen, leasen, verhuren of weggeven. Wij verstrekken gegevens alleen binnen onze groep van bedrijven die, samen met onze partners en serviceproviders, namens ons en middels wetshandhaving informatie verwerken. De verwerking wordt alleen uitgevoerd voor de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring. Als wij gegevens vrijgeven, hebben wij diegene met wie wij deze gegevens delen, nodig om te voldoen aan adequate privacy- en vertrouwelijkheidsvereisten en beveiligingsnormen.

6.        Wettelijke eisen

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat wij persoonlijke gegevens openbaar maken aan overheidsfunctionarissen of anderszins zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Er worden geen persoonlijke gegevens bekendgemaakt aan een wetshandhavingsinstantie of overheidsinstantie, behalve in reactie op:

 • een dagvaarding, bevel of ander proces dat is uitgevaardigd door een bevoegde rechtbank;
 • een juridisch proces dat hetzelfde gevolg heeft als een door de rechtbank uitgegeven verzoek om informatie, in die zin dat als QSight IT zou weigeren dergelijke informatie te verstrekken, dit in strijd zou zijn met lokale wetgeving, en dat QSight IT’s functionarissen, leidinggevenden of medewerkers zouden worden onderworpen aan aansprakelijkheid voor het niet naleven van een dergelijke juridische procedure;
 • indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor QSight IT om haar wettelijke rechten af ​​te dwingen op grond van de wetten van het rechtsgebied waaruit die informatie is verzameld;
 • een verzoek om informatie met het doel om fraude te identificeren en / of te voorkomen; of
 • wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om een ​​ernstige en onmiddellijke dreiging van lichamelijk letsel van de betrokkene te voorkomen of te verminderen.

7.        Partners

Wij zullen gegevens van onze klanten uitsluitend aan onze partners verstrekken om hen in staat te stellen ons te helpen betrouwbare diensten aan onze klanten te leveren. Er worden duidelijke beveiligingseisen met onze partners schriftelijk overeengekomen voordat persoonsgegevens worden uitgewisseld. Onze partners kunnen gegevens van klanten en relaties gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren en te vergroten. Wij staan niet toe dat zij klantgegevens aan anderen bekendmaken zonder onze toestemming, of om het voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

8.        Wereldwijde data transfer

QSight IT is een 100% Nederlands bedrijf. Voor het uitvoeren van onze activiteiten en in overeenstemming met deze privacyverklaring, kunnen klantgegevens worden overgedragen aan onze goedgekeurde partners of serviceaanbieders die zich in landen over de hele wereld kunnen bevinden. Echter, persoonsgegevens worden door ons bij voorkeur in Nederland of anders binnen de Europese Unie opgeslagen waarbij wij ervoor zorgen dat het noodzakelijke beschermingsniveau aanwezig is voor deze overdrachten. Alle overdrachten zullen plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bij het verder ontwikkelen van ons bedrijf kunnen we dochterondernemingen of andere zakelijke entiteiten verwerven. Als gevolg van dergelijke transacties en met het oog op het onderhouden van een voortdurende relatie met onze klanten, kunnen wij klantgegevens overdragen aan een gelieerde onderneming. Als we betrokken zijn bij een reorganisatie, fusie, overname of verkoop van onze activa, kunnen klantgegevens worden overgedragen als onderdeel van die overeenkomst. Klanten worden op de hoogte gesteld van een dergelijke overeenkomst en hun opties voorgelegd.

9.        Beheer van data

Wij bewaren gegevens zolang u onze klant of relatie bent. De bewaartermijn kan in overleg worden verlengd. Indien nodig bewaren en gebruiken wij uw gegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Wij slaan gegevens op zolang dit nodig is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

10.     Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om alle vertrouwelijke gegevens die wij verwerken te beschermen tegen misbruik, ongeoorloofde of onwettige toegang of openbaarmaking, verlies, wijziging, beschadiging of vernietiging. Externe audit instanties toetsen meerdere keren per jaar onze beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen omvatten onder andere:

 • Fysieke veiligheidsmaatregelen, met een alarmcentrale, strikte toegangseisen voor bezoek, cameratoezicht, gecontroleerde toegang tot onze faciliteiten, veilige papiervernietiging en veilige vernietiging van media die data kunnen bevatten.
 • Technologische beveiligingen, zoals het gebruik van antivirus- en endpoint security, data encryptie en monitoring van onze systemen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan ons beveiligingsbeleid. Voor klanten die Intelli-diensten afnemen wordt een Transport Layer Security (TLS) verbinding opgezet.
 • Organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals training en bewustwordingsprogramma’s over beveiliging en privacy, om ervoor te zorgen dat onze medewerkers het belang en de middelen begrijpen waarmee ze klantgegevens moeten beschermen. Ons privacybeleid en onze standaarden zijn ook leidend voor derde partijen waarmee wij samenwerken.

Privacy van kinderen
Onze diensten zijn volledige gericht op de zakelijke markt. Wij hebben nooit de intentie om informatie te verzamelen over kinderen jonger dan 16 jaar. Indien uit de verzamelde data blijkt dat het persoonsgegevens van een kind bevatten, zullen deze gegevens worden verwijderd.

11.     Toegang tot, bijwerken of corrigeren van gegevens

Klanten kunnen een groot deel van hun gegevens bekijken via de QSight IT Service Portal. Een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kan onderbouwd worden ingediend bij QSight IT en zal alleen in behandeling worden genomen indien dit geen negatieve gevolgen heeft voor de levenssfeer van de betrokken persoon. De betrokken persoon kan een verzoek doen om onjuiste informatie aan te passen of te verwijderen. Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst uw verzoek  behandelen. Indien er meer tijd nodig is om uw verzoek te behandelen, stellen wij u tijdig hiervan op de hoogte.

12.     Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een oplossing komen, dan bestaat er ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.     Neem contact met ons op

Heeft u privacy gerelateerde vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, via avg@qsight.nl.

Wilt u een datalek binnen onze dienstverlening melden? Stuur dan direct een bericht naar datalek@qsight.nl.

14.     Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te herzien of aan te passen. In dat geval plaatsen we een prominente kennisgeving op deze website voordat de wijziging van kracht wordt. Als de wijzigingen leiden tot een ander doel voor het gebruik van uw gegevens die niet overeenstemt met deze privacyverklaring en indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij onze klanten op de hoogte stellen en de daarvoor geldende wettelijke mogelijkheden met hen bespreken.

15.     Handelsnaam QSight IT

QSight IT heeft meerdere vestigingen en is een samenstelling van Onsight Solutions en Qi ict.

KPN is het moederbedrijf van QSight IT.

QSight IT bestaat uit:

 • Onsight Solutions B.V. h.o.d.n. QSight IT, gevestigd aan Mr. B.M. Teldersstraat 5, 6842 CT Arnhem;
 • Qi ict B.V. h.o.d.n. QSight IT, gevestigd aan het Delftechpark 35-37, 2628 XJ Delft; en
 • Qi ict B.V. h.o.d.n. QSight IT gevestigd aan De Run 4238A, 5503 LL Veldhoven.
Direct contact
 • Bekijk onze privacy policy op https://www.qsight.nl/privacy-verklaring/

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Volg ons

QSight IT is KPN Security: wat betekent dit voor u?

Beste relatie,

Samen met onze klanten willen wij Nederland elke dag een stukje veiliger maken. Met ingang van 11 april doen we dit onder een nieuwe merknaam: KPN Security. Graag leggen we uit wat dit voor u als gewaardeerde relatie van QSight IT betekent.

Wat is KPN Security

KPN voegt zijn securityorganisaties samen onder de nieuwe merknaam KPN Security. Hiermee ontstaat de grootste securityspecialist van Nederland. KPN Security biedt voor alle type organisaties (van midden- en kleinbedrijf tot corporate organisaties) een compleet security aanbod: van kant-en-klare (geïntegreerde) securityoplossingen tot complete managed securitydiensten.

Wat gebeurt er met QSight IT?

QSight IT maakt vanaf nu deel uit van KPN Security. Het merk QSight IT zal daarmee gaan verdwijnen, net als het eveneens in 2017 overgenomen securitybedrijf DearBytes. Wij opereren met ingang van 11 april onder de vlag van het nieuwe merk.

Wat verandert er voor u?

Geleidelijk zult u de overgang naar KPN Security gaan merken, maar u blijft contact houden met dezelfde mensen en ook de werkwijze blijft hetzelfde. De kernwaarden van QSight IT – betrokkenheid, betrouwbaarheid en innovatie – leven voort in KPN Security. Met gebundelde krachten kunnen we u nog beter van dienst zijn.

Heeft u vragen over onze nieuwe organisatie of anderzijds? Dan horen we dat natuurlijk graag van u.

Met vriendelijke groet,

Martijn Hakstege
CEO QSight IT / EVP KPN Security

close-link