Loading...
Cloud Readiness2018-01-09T15:30:56+00:00

Project Description

Voorbereid op weg naar de cloud

Steeds meer organisaties besluiten hun automatisering/infrastructuur naar de Cloud te verplaatsen. Voordat een dergelijke stap mogelijk is, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige situatie. Wat moet wel naar de cloud, in wat voor een soort cloud moet dit geplaatst worden, welke data mag niet verplaatst worden en welke data is bedrijfskritisch. Deze inventarisatie voorkomt desinvesteringen en het maken van keuzes die niet aansluiten op de mogelijkheden van de bestaande infrastructuur.

Uw Cloud Readiness wordt doorgaans bepaald door het doen van een zogenaamd Cloud Readiness Assessment. Een Cloud Readiness Assessment is bedoeld om de huidige automatisering infrastructuur inzichtelijk te maken met daarin opgenomen de staat van de omgeving, een plan van aanpak voor de overgang naar de cloud en een voorstel. Hierdoor kan in een relatief korte tijd gekeken worden waar de eerste business & IT behoeften liggen. Het assessment bestaat uit een stappenplan van 6 stappen.

Cloud Readiness Stappenplan

Het verkrijgen van inzicht voor een succesvolle beweging naar de Cloud, bestaat uit zes stappen, waarin over alle onderdelen binnen de automatiserings- en infrastructuur omgeving wordt heen gekeken; 1. netwerk, 2. operationeel, 3. identiteit, 4. applicatielandschap, 5. security, 6. compliancy.

1. Netwerk Check

De Netwerk Check helpt inzicht te krijgen in de staat van het huidig netwerk. Het doel is om te toetsen of het netwerk voldoet aan de randvoorwaarden om met de organisatie optimaal de transitie te maken naar de Cloud.

De focus van deze check ligt op performance en security, waarbij  alle relevante componenten (van werkplek tot aan de Microsoft Office365 omgeving), die hier invloed op hebben onderzocht worden. Per component wordt onderzocht of deze geschikt is voor de Cloud. Er wordt gekeken naar de capaciteit, de belasting en de mogelijke vertraging (latency). Tevens kijken we naar de security architectuur in het netwerk; is de veiligheid voldoende afgedekt en hoe worden data en datastromen geïnspecteerd (enkel, dubbel).

Door deze check uit te voeren wordt voor alle componenten in het netwerk zichtbaar of deze geschikt zijn voor de Cloud, met een duidelijke rapportage van de bevindingen per type component (op basis van relevantie). Er wordt een algemeen advies gegeven ten aanzien van de te nemen stappen voor het gebruiken van de Cloud toepassingen.

2. Identity Check

De Identity Check wordt ingezet om de Identity oplossingen, architectuur en configuraties inzichtelijk te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met het connecteren van de On-Premise Identity oplossing (Active Directory) met de Cloud identity oplossing (Azure AD) met behulp van AADConnect, het migreren van de identiteiten naar andere omgevingen en non-Microsoft Identity platformen.

3. Operational Check

De Operationele Check is om inzicht te krijgen in de huidige monitoring oplossingen en systemen. Onderdeel van de check is het inzicht krijgen of de huidige oplossing voldoet aan de eisen om het voor Cloud resources in te zetten en welke verbeteringen mogelijk zijn in het monitoring process. Zonder (pro-)actieve monitoring is een verplaatsing van data naar de Cloud risicovol.

4. Applicatie- en Server Check

De Application & Server Check zetten we in om de huidige server infrastructuur en het applicatie landschap inzichtelijk te maken. Binnen de applicatie check wordt informatie opgehaald over alle workloads van applicaties en servers (fysiek + virtueel, ongeacht merk) en diens specificaties in de omgeving, de applicaties die erop staan en de afhankelijkheden die de applicaties + servers naar elkaar hebben.

5. Security Check

Met de transitie naar de Cloud zijn er andere vereisten voor het beveiligen van de informatie binnen de organisatie. Door het toegankelijker maken van data, applicaties en werkplekken, komt de noodzaak voor beveiliging meer naar voren.

De Security Check is om inzicht te krijgen in de huidige staat van beveiliging op vier componenten; Identiteit, Netwerk, Servers & Clients en Data.

6. Compliance Check

Als laatste Check binnen het Cloud Readiness Assessment wordt er gekeken naar de compliancy van de complete automatisering en infrastructuur:

  • Voldoen de bestaande overeenkomsten met leveranciers aan het privacyrecht?
  • Worden persoonsgegevens opgeslagen buiten de EER (EU-landen, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)? Zo ja, is dat conform de wetgeving geregeld?
  • Staan de licentievoorwaarden van derden een overstap naar de cloud toe?
  • Zijn er specifieke regels van toepassing voor Gemeenten bij een overstap naar de cloud?

Samenwerking tussen QSight IT en InSpark
Het Cloud Readiness Assessment is ontwikkeld in een samenwerking tussen InSpark en QSight IT.  Door de unieke combinatie van Microsoft- en applicatie expertise bij InSpark en ICT Infrastructuur expertise bij QSight IT, zijn klanten verzekerd van een duidelijk advies en plan ondersteunt door kennis.

Interessant voor u?
Geïnteresseerd om uw organisatie te laten testen op Cloud Readiness. Vraag geheel vrijblijvend een informatiepakket aan en wij nemen snel contact met u op.

Adviesgesprek aanvragen

  • Bekijk onze privacy policy op https://www.qsight.nl/privacy-verklaring/

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

QSight IT is KPN Security: wat betekent dit voor u?

Beste relatie,

Samen met onze klanten willen wij Nederland elke dag een stukje veiliger maken. Met ingang van 11 april doen we dit onder een nieuwe merknaam: KPN Security. Graag leggen we uit wat dit voor u als gewaardeerde relatie van QSight IT betekent.

Wat is KPN Security

KPN voegt zijn securityorganisaties samen onder de nieuwe merknaam KPN Security. Hiermee ontstaat de grootste securityspecialist van Nederland. KPN Security biedt voor alle type organisaties (van midden- en kleinbedrijf tot corporate organisaties) een compleet security aanbod: van kant-en-klare (geïntegreerde) securityoplossingen tot complete managed securitydiensten.

Wat gebeurt er met QSight IT?

QSight IT maakt vanaf nu deel uit van KPN Security. Het merk QSight IT zal daarmee gaan verdwijnen, net als het eveneens in 2017 overgenomen securitybedrijf DearBytes. Wij opereren met ingang van 11 april onder de vlag van het nieuwe merk.

Wat verandert er voor u?

Geleidelijk zult u de overgang naar KPN Security gaan merken, maar u blijft contact houden met dezelfde mensen en ook de werkwijze blijft hetzelfde. De kernwaarden van QSight IT – betrokkenheid, betrouwbaarheid en innovatie – leven voort in KPN Security. Met gebundelde krachten kunnen we u nog beter van dienst zijn.

Heeft u vragen over onze nieuwe organisatie of anderzijds? Dan horen we dat natuurlijk graag van u.

Met vriendelijke groet,

Martijn Hakstege
CEO QSight IT / EVP KPN Security

close-link