/ E-health

E-Health: trends in de verschillende sectoren van de zorg 
 

Geestelijke gezondheidszorg

In de geestelijke gezondheidszorg zijn personeel, informatiemix en EPD's (Elektronisch Patiënten Dossier) aandachtsgebieden. Eenvoudige en efficiënte communicatie levert meer tijd voor zorg. Daarnaast is - vanwege "marktwerking bevorderende maatregelen" zoals DBC - een verschuiving te constateren van intramurale naar extramurale zorg. Ook in de jeugdgezondheidszorg spelen de thema's planning en centrale organisatie een belangrijke rol. Ict is niet meer weg te denken bij sleutelwoorden als "controle en transparantie". Digitalisering van het dossier van de jeugdgezondheidszorg is belangrijk vanwege het gebruik van veel betrokken partijen. Jeugdgezondheidszorg onderhoudt ook steeds nauwere banden met onderwijs.

Onderwijs/kinderopvang

Van kleine partijen tot grote partijen zoals scholen, kinderopvang, etc. Allen worden geconfronteerd met een uitloop om financiële redenen. Wetgeving rond de kinderopvang is complex, zeker waar het gaat om planning. Ouders willen graag invloed op de planning. De kinderopvang is georganiseerd in de BDKO. Hier wordt veel voorlichting gegeven omtrent regelgeving, veiligheid, pedagogiek en personeel. 
 

Ouderenzorg

Ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen. Dit is de groeidriver voor de thuiszorg. Met een indicatiestelling van het CIZ kan de cliënt op verschillende manieren zorg inkopen; Zorg in natura (ZIN) of middels een Persoonsgebonden budget (PGB) of dat men gebruik wil maken van de Vergoeding Persoonlijke Zorg (VPZ). Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - uitgevoerd door gemeenten - biedt mensen de mogelijkheid gebruik te maken van thuiszorg voorzieningen. De veelheid aan mogelijkheden leiden uiteraard tot verzwaring van de administratieve last. Ook organisatorisch zijn er ontwikkelingen in de thuiszorg; zelfsturende teams. Dit geeft weer uitdagingen voor planning en ict. Mobiele devices kunnen bijvoorbeeld een oplossing vormen. 
 

Technologie binnen de zorg

 

Geofencing in de zorg
Een virtuele afscheiding voor het beschermen van data.

Asset tracking
Het traceren van bedrijfsmiddelen.

ZIS
Een ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) is een elektronisch informatiesysteem gebruikt in ziekenhuizen. Het systeem bevat patiëntgegevens.

PACS
Steeds meer artsen, paramedici en verpleegkundigen maken gebruik van digitaal beeldmateriaal voor de ondersteuning van hun werkzaamheden. Digitale productie, opslag en ter beschikking stelling van medische beeldinformatie is belangrijk geworden in het zorgproces. Het integraal automatiseren van de logistieke handelingen hieromtrent verbetert de kwaliteit en de efficiëntie van het zorgproces.

 

Gerelateerde informatie
Deel deze pagina

E-Health: Trends in de zorg

Over QSight IT

Snel naar ...

Service & Advies

Focus op kennis en kwaliteit!  

Aankoop / technisch advies nodig?
tel Bel: (015) 888 04 44 of e-mail ons!
Op de hoogte blijven

Praat mee via onze online kanalen!

Let op! Om ons nieuwsbrief te kunnen ontvangen hebben wij een geldig e-mailadres nodig.
© 2016. QSight IT

Gebruik van deze website betekent dat u onze privacy policy, disclaimer en cookie policy accepteert.